Zielone Podlasie logo

Ruda 71

19-111 Krypno Kościelne

+48 513 816 376

Recepcja 24/7

Projekt „Pracuję, więc jestem”

PROO – Projekt baner szeroki

Fundacja „Praca dla Niewidomych” w latach 2023-2025 realizuje projekt / numer wniosku
53261-2/ „Pracuję, więc jestem” finansowany przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celem projektu jest promocja pracy zawodowej osób z niepełnosprawnościami, ich pracy w
zakładach aktywności zawodowej oraz promocja produktów i usług oferowanych przez Rolniczy
Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie i Zakład Aktywności Zielone Podlasie w Rudzie.

Istnym elementem projektu jest też poprawa zarządzania i współdziałania dwóch ośrodków z
biurem Fundacji: wymiana informacji, realizacja obowiązków sprawozdawczych, tworzenie
strategicznych programów rozwoju, skuteczniejsze wykorzystywanie środków publicznych. Celem tego działania jest też włączenie szerszej grupy pracowników, w tym osób z niepełnosprawnościami,
w zarządzanie ośrodkami.

Projekt ma na celu poszerzenie współpracy i współdziałania lokalnych Ośrodków Fundacji z
środowiskiem lokalnym oraz przełamywanie barier społecznych dla osób z niepełnosprawnościami, w
kierunki ich zawodowej i społecznej aktywizacji, przełamywanie społecznych stereotypów, edukacji
oraz promocji działań zakładów aktywności zawodowej.

W ramach projektu będzie realizowana współpraca z lokalnymi przedstawicielami organizacji
pozarządowych, instytucji samorządowych, szkól specjalnych. Organizujemy warsztaty i seminaria
dla przedstawicieli samorządów, szkół, ośrodków pomocy społecznej, szkól specjalnych, przekazując
wiedze i informacji o zasadach działania zakładów aktywności zawodowej jako istotnego elementu
rynku pracy osób z niepełnosprawnością i przewdziewaniu ich społecznemu wykluczenie.

Istotnym mechanizmem realizacji projektu jest prowadzenie marketingu społecznego
promującego – poprzez media, komunikatory społeczne, tradycyjne formy przekazywania
informacji/plakaty, ulotki, banery – pracę i aktowość społeczną osób z niepełnosprawnościami, w
formie lokalnych działań informacyjnych, lokalnych kampanii, dni otwartych.

Działanie sfinansowane ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju
Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Komitet do spraw Pożytku
Publicznego.
www.niw.gov.pl
www.fpdn.org.pl

NIW– PROO – Projekt baner szeroki

Więcej wpisów

Seminarium dla nauczycieli i edukatorów 22 kwietnia 2024 r.

22 kwietnia 2024 r. w ZAZ Zielone Podlasie odbyło się seminarium dla nauczycieli i edukatorów pt.: „Metody pracy w rehabilitacji społeczno-zawodowej, psychologicznej i medycznej osób z niepełnosprawnościami”. Podczas seminarium nasi

Dziękujemy!

Link do poradnika powinien przyjść do Ciebie automatycznie w ciągu 60 minut (przepraszamy, że tak długo).

Jeżeli jednak nie chcesz czekać, możesz go otworzyć od razu w nowej zakładce klikając poniższy link:

Poradnik „4 sposoby na stres i emocje”

Zapraszamy do nas!
Zielone Podlasie 2024

Pliki Cookies

Cookies to niewielkie pliki przechowywane przez przeglądarki internetowe na urządzeniach użytkowników. Służą do gromadzenia informacji o aktywności na stronie, co pomaga dostosować zawartość oraz analizować ruch.

Skip to content